Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ile Geri Bağ Arasındaki İlişki

Özet

Bu çalışmanın amacı 2000-2012 yılları arasında Çekya, Estonya, Macaristan, Polonya ve
Slovakya’ya gelen doğrudan yabancı yatırımlar ile geri bağ arasındaki ilişkinin analiz
edilmesidir. Panel veri analiz yönteminin kullanıldığı bu çalışmada analiz 14 ayrı sektör için
yapılmıştır. Analiz sonuçları gıda ürünleri-tütün ürünleri; petrol ürünleri-kimyasal ürünleri;
elektrik, gaz, su; motorlu taşıtlar-diğer ulaşım araçları ve taşımacılık-telekomünikasyon-
otelcilik-yemek hizmetleri sektörlerinde yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile geri
bağ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Diğer sektörlerde
doğrudan yabancı sermay

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Küresel Değer Zinciri, Geri Bağ Katılımı, Panel Veri Analizi

Jel Kodları: C23, F10, F13, F21

 

The Relationship between Inward Foreign Direct Investment and Backward Linkage

Abstract

The aim of this study is to analyze the relationship between backward linkage and inward
foreign direct investment to Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovak Republic
and between the years of 2000 and 2012. The analysis is carried out with panel data analysis
for 14 sectors. The empirical result indicates that there is a statistically significant relationship
between foreign direct investment and backward linkage in food products-tobacco products;
petroleum products-chemical products; electricity, gas, water; motor vehicles-the other
transport vehicles and transportation-telecommunication-hotel-food services sectors. There is
no statistically significant relation between foreign direct investment and backward linkage in
other sectors.

Keywords: Foreign Direct Investment, Global Value Chain, Backward Linkage Participation, Panel Data Analysis

Jel Codes: C23, F10, F13, F21

Logged Out